نمونه های تولید محتوا

تجربه کیفیت تولید محتوا با خدمات الو کانتنت

نمونه محتوای متنی

تیم الوکانتنت با افتخار طی سالهای فعالیتش، مشتریان متعددی در حوزه تولید محتوای متنی را در کنار خود داشته است. جهاد دانشگاهی، تریپ دات آی آر، بلد، شب و... نمونه هایی از مشتریان عزیز و ارزشمند الوکانتنت هستند.

نمونه محتوای متنی انگلیسی

از بزرگترین وجوه تمایز تولید محتوای انگلیسی در الوکانتنت، استفاده از نویسنده هایی است که خود با زبان انگیسی صحبت می کنند و در واقع زبان اول آنها انگیسی است. می توانید نمونه محتواهای متنی انگلیسی را در این بخش مشاهده کنید.

نمونه محتوای اینستاگرام

تولید محتوای اینستاگرام در الوکانتنت بر پایه شناخت مخاطب، بررسی نیاز کسب و کارها و توجه به آخرین الگوریتم های اینستاگرام انجام می شود. چند نمونه محتواهای اینستاگرام را در این بخش مشاهده می کنید.

نمونه محتوای موشن گرافیک

در الوکانتنت کپی معنا ندارد. یعنی تک به تک سکانس ها پیش از انجام با اتود دستی برای مشتریان عزیز ارسال شده و تاییدیه می گیرند. نمونه محتوای موشن گرافی را در این بخش قابل مشاهده است.