مژان فدایی

متخصص و مشاور محتوا

ده سالی میشه مینویسم. از روزنامه شروع کردم و بعد چند سال رسیدم به نویسندگی در قالب جدیدی که بهش میگن کپی رایتینگ. هم مینویسم و هم میخونم و هم اگر کسی بخواد با دل و جون یادش میدم.

مطالب منتشر شده مژان فدایی

ویدئوهای مژان فدایی، رویدادها